(ictdanang) – “Hầu hết các bạn trẻ hiện nay đều khá mông lung trên con đường đến ước mơ của mình bởi rất nhiều trở ngại từ quan niệm sống, năng lực, khoảng cách thế hệ… Nhưng dù sao đi nữa cũng đừng bao giờ từ bỏ. Hãy nuôi dưỡng...

null null
null null
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11
null null
null null null